Tause typer må tørre å tale

Tause%2Bledere_Aftenposten20180802.jpg

Innlegg, Aftenposten 2. august 2018, av Turid E. Solvang, Founder/CEO FutureBoards

Vi trenger ledere som har forstått at de er satt til å forvalte verdier på vegne av oss alle. Og vi vil vite hva de mener om det.

Veslemøy Østrem (Aftenposten 26. juli) etterlyser norske næringslivledere med evne og vilje til deltakelse i den offentlige debatten om sin egen maktposisjon og selskapets rolle i samfunnet.

Dette er i tråd med globale trender, og presset kommer fra flere hold. Larry Fink, CEO i BlackRock, verdens største kapitalforvalter (ca. 6 ganger Oljefondet) skriver årlige brev til ledelsen i selskapene de har investert i, og ber om at selskapene ikke bare leverer økonomiske resultater, men også viser hvordan de bidrar til samfunnet. Dette er også Oljefondet, BlackRocks største eier, enig i. Les innlegget her

Turid Solvang