Samfunnsansvar på styrets agenda

#7/2017 - Samfunnsansvar

#7/2017 - Samfunnsansvar

Magma, nr 7/2017; Turid Elisabeth Solvang og Frøydis Jaren

Gud skapte ikke bedriftene», sier Lady Lynn Forester de Rotschild, initiativtaker til Coalition for Inclusive Capitalism, i et intervju med styremagasinet Board Agenda. Poenget hennes er at bedriften er konstruert av samfunnet, og at investorer og styrer må tenke nytt rundt begrepet kapitalisme i takt med samfunnsutviklingen. Les artikkelen her

Turid Solvang